ReadyPlanet.com
dot


 บริษัทได้เปิดบริการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • บริการสำรองตั๋วเครื่องบิน ในทุกเส้นทางทั่วโลก ของสายการบินชั้นนำ
  • บริการสำรองแพ็คเกจทัวร์เดินทางทั้งในและต่างประเทศ
  • บริการด้านการจัดหาและวางแผนการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ หรือแบบกลุ่มครอบครัว ทั้งในและต่างประเทศ ในทุกเส้นทางทั่วโลก สำหรับหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน องค์กร สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวสัมมนา ดูงาน ออกแสดงงานสินค้า
  • บริการจองโรงแรม, รีสอร์ท หรือ อพาร์ทเม้นท์ ทั้งในและต่างประเทศ แบบออนไลน์ หรือแบบผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า ซึ่งมีห้องพักมากกว่า 30,000 แห่งทั่วโลก ที่ให้กับลูกค้าได้เลือกสรร อย่างสะดวก และสามารถยืนยันห้องพักพร้อมทราบผลการจองได้ทันที
  • บริการสำรองตั๋วรถไฟต่างประเทศ ทั้งในยุโรป และ ญี่ปุ่น ในราคาประหยัดอาทิ รถไฟยูโรสตาร์ รถไฟเจแปนเรลล์พาส รถไฟชินคันเซ็น เป็นต้น 
  • บริการจองเช่ารถทั้งในและต่างประเทศ
  • บริการยื่นวีซ่า โดยให้บริการยื่นวีซ่าแทน ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม เอเชีย ยูโรป หรือแถวในกลุ่มอเมริกา หรือในหลายๆ ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านวีซ่า
  • จำหน่ายประกันการเดินทางแบบท่องเที่ยว แบบเดี่ยวหรือแบบครอบครัว หรือเพื่อขอยื่นวีซ่า โดยมีบริการจากบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก


หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.