ReadyPlanet.com
dot


  
  บริษัทโนอาห์ แทรเวล จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2551 จากความคิดริเริ่มของผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวมานานกว่า 20 ปี โดยดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร มุ่งเน้น การบริการที่เป็นเลิศ รับใช้ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจกับทีมงานที่มีความตั้งใจในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดในทุกเส้นทาง รวมถึงการจัดการที่ดี มีมาตรฐาน ในแบบราคาสบายสบาย เพื่อหวังเปิดประสบการณ์ใหม่ที่พิเศษสุดพร้อมกับการเดินทางไปพักผ่อน
 
 
     
 

ข้อมูลบริษัทฯ 

  • กรรมการผู้จัดการ นางอัญชนา ราชคีรี
  • ทุนจดทะเบียนบริษัท 2,500,000 บาท
  • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105551018732 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 3032953214 ออกโดยกรมสรรพากร
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/05590 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 
ป้าหมายของบริษัทฯ

ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในด้านบริการต่างๆที่เต็มไปด้วยคุณภาพ เพื่อความสุข สนุกสนาน ประทับใจ และคุ้มค่าสำหรับวันหยุดพักผ่อนของท่าน

ตัวอย่าง บริษัทฯ ต่างๆ ที่ให้โอกาสแก่บริษัท โนอาห์ ได้รับใช้ในด้านบริการ

- คณะท่านองคมนตรีเกษม วัฒนชัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะท่านสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์
- ท่าน สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
- ท่านกรพจน์ อัศวินวิจิตร
- ท่านผู้ว่าเมืองภูเก็ต ท่านนิรันดร์  กัลยาณมิตรและครอบครัว
- ท่านสิมา โมรากุล รองปลัด กรมพัฒนาที่ดิน
- คณะ คุณกำธร ตติยกวี
สถาบันพระปกเกล้า
- บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
- บริษัท ที่นอน ดาร์ลิ่ง จำกัด
- บริษัท สมพล เบดดิ่ง จำกัด
- บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
- บริษัท หวั่งหลี จำกัด
- โรงเรียน เซนต์โยเซฟ คอนเวนต์
- บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
- บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
- บริษัท สาธรเคมี จำกัด
- บริษัท วงษ์สยาม ก่อสร้าง
- บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด
- บริษัท โคชิน ไทยแลนด์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วน ทีพี ลัคกี้
- บริษัท วรกุลชัย แพ็จเกจซีล จำกัด (สำนักงาน ความปลอดภัย)
- บริษัท เมดเคอร์โฮม จำกัด
- บริษัท ยูโร ไอเสกิ โอเวอร์ซีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท ที เค เค ออโต้พาร์ท 2000 จำกัด
- ธนาคาร ทหารไทย จำกัด มหาชน (คณะ AS Team)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
- Apollo (Thailand) Co.,Ltd
- N.Y.S. Transport Co.,Ltd
- Prezentia Co.,Ltd
- CM Organizer Public Co.,Ltd
- The Eyes Co.,Ltd
- Bangkok Ceramic Co.,Ltd
- Thai Ceramic Co.,Ltd
- BB Snacks Co.,Ltd
- Burapacheep Co.,Ltd
- SAI Global Co.,Ltd
- RS Fresh Air Co.,Ltd
- Cheong Ming Enterprises (Thailand) Co.,Ltd
- Bank of America
- Lion (Thailand) Corporation Limited
- บริษัท ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล จำกัด
- บริษัท ล๊อกพลัสไมน์นิ่ง เซอร์วิช จำกัด
- บริษัท โอเรียนเทล เวสเทิร์น โปรโมชั่นส์
- บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
- กรมส่งเสริมการส่องออก Thailand Department Of Export
- สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาัลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (นักธุรกิจ อาจารย์ และนักศึกษา)
- คณะเก็บผลไม้ Stockholm
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- บริษัท อินเทอร์เน็ท ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- บจก. วัน ทู วัน คอนแทคส์ (ในเครือสามารถคอร์ฯ)
- บริษัท Concept International Design               
- บริษัท ธโนดม เทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท ทรงชัย เอนจิเนียริ่ง จำกัด
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- กองทัพบกไทย
- บริษัท โรเธนเบิร์ก จำกัด 
- บริษัท บางกอกเซรามิค จำกัด

 

 
     

 โนอาห์article

พระเจ้าทรงรักโลก

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.